Inleiding

Op verzoek van vele bewoners bieden wij u nu ook de Wijkkrant Wateringse Veld
(de Mijlpaal) digitaal aan.

De Wijkkrant wordt gerund door vrijwilligers waarover u in het Colofon meer kunt lezen.
Een foto van de feestelijke "doop" op 1 april 2005 (géén grap!!) is daar ook te vinden.

Onder Historie vindt u een korte beschrijving van hoe de wijkkrant tot stand is gekomen en onze kennismaking met de drukker van deze krant.

Onder Links staan een aantal instellingen e.d. waar de Mijlpaal nauw mee samenwerkt.

De Mijlpaal is een kwartaalblad, wilt u ze (nog eens) bekijken, ga dan naar de Wijkkranten.

Indien u niet automatisch een papieren wijkkrant van ons in uw brievenbus ontvangt en u stelt dat wel op prijs,
laat dat ons dan a.u.b. even weten. Onze gegevens staan in het Colofon.

Wij hopen met de Mijlpaal voor veel informatie en leesplezier te zorgen
en inzicht te geven in alles wat van belang is voor onze wijk.
We denken daarmee bij te dragen tot een nog beter wij(k)gevoel in Wateringse Veld.

De Redactie
Wijkkrant Wateringse Veld
de Mijlpaal